THƯ VIỆN
THẨM MỸ QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC

Nơi chia sẻ những thông tin và quá trình điều trị từ các dịch vụ chúng tôi cung cấp

CHỨNG CHỈ

CHỨNG CHỈ 13.12.2016

Các chứng chỉ của Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Đức

PHẪU THUẬT CHỈNH MŨI

PHẪU THUẬT CHỈNH MŨI 14.01.2016

Các ca chỉnh mũi thực tế tại Thẩm mỹ Quốc tế Việt Đức.

PHẪU THUẬT CHỈNH MẮT

PHẪU THUẬT CHỈNH MẮT 14.01.2016

Các ca chỉnh mắt thực tế tại Thẩm mỹ Quốc tế Việt Đức.

MÁ LÚM

MÁ LÚM 14.01.2016

Các ca chỉnh hình tạo má lúm thực tế tại Thẩm mỹ Quốc tế Việt Đức.

CHỈNH CẰM

CHỈNH CẰM 14.01.2016

Các ca phẫu thuật chỉnh cằm thực tế tại Nha khoa Quốc tế Việt Đức.

CHỈNH HÌNH TOÀN DIỆN

CHỈNH HÌNH TOÀN DIỆN 14.01.2016

Các ca chỉnh hình toàn diện (mắt, mũi, cằm...) tại Thẩm mỹ Quốc tế Việt Đức.

PHUN XĂM THẨM MỸ

PHUN XĂM THẨM MỸ 14.01.2016

Các ca phun xăm thẩm mỹ: Mắt, môi, lông mày...tại Thẩm mỹ Quốc tế Việt Đức.

NAIL

NAIL 14.01.2016

Hình ảnh các mẫu Nail tại Thẩm mỹ Quốc tế Việt Đức.